Το Γενικό Λύκειο Αστακού ιδρύθηκε το 1977. Συγκεκριμένα, το έτος αυτό καταργείται το εξατάξιο Γυμνάσιο και διαχωρίζεται σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο. Τότε το Λύκειο στεγαζόταν στο κτίριο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το Αστυνομικό Τμήμα. Το Μάρτιο του 1992 γίνονται τα εγκαίνια του σημερινού και επαρκώς εξοπλισμένου πλέον σχολείου.

Η τωρινή γεωγραφική του θέση είναι περίοπτη, καθώς βρίσκεται πάνω από την πόλη στο βόρειο τμήμα του Αστακού. Το σχολικό συγκρότημα καλύπτει μια μεγάλη έκταση. Οι δύο όροφοι του κτιρίου επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Το σχολείο διαθέτει εννέα αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής , εργαστήριο φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη και το γραφείο των καθηγητών.