Ανάθεση 5ήμερης

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

 

Πράξη 3η   /20-11-2015

 

Θέμα: "Αξιολόγηση των προσφορών της πενθήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη"

 

Στον Αστακό σήμερα Παρασκευή 20-11-2015 ώρα 11.00 π.μ. και στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αστακού, ο Διευθυντής του σχολείου Πατσέλας Γεώργιος λαμβάνοντας υπόψη:

 1. 1.τη Γ2/5959/06-11-01 Υ.Α του ΥΠ.Ε.Π.Θ περί ?Σχολικών Εκδρομών?
 2. 2.τις Γ2/13324/07-02-2006 & 126807/Γ7/14-11-2003 & 129287/10-11-2011 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. περί ?Σχολικών Περιπάτων και εκπαιδευτικών Εκδρομών?
 3. 3.την με αριθμό 1/11-11-2015 πράξη του Δ/ντή του Γ.Λ. Αστακού περί "Ορισμού επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων της πενθήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη "

 

συγκάλεσε

 

την επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή του σχολικού έτους 2015-16 του Γ.Λ. Αστακού στην Θεσσαλονίκη αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 

Α. Εκπαιδευτικούς

Πρόεδρος της επιτροπής

Πατσέλας Γεώργιος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Αστακού

Μέλη της Επιτροπής

1. Κίντας Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ04.01, Αρχηγός της εκδρομής

2. Κακογιάννης Απόστολος, κλάδου ΠΕ02  συνοδός της εκδρομής

 

Β. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Αστακού

1. Καρανίκα Μαρία, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Αστακού

 

 

Γ. Εκπρόσωπος των μαθητών της Γ΄ τάξης του Λυκείου

1. Λεγάτου Ηρώ  του Βασιλείου, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου

 

Η επιτροπή συνεδρίασε με την παρουσία όλων των μελών της και στην αρχή και πριν το άνοιγμα των προσφορών καθόρισε τους όρους αξιολόγησης των προσφορών ως εξής:

 • Συμφέρουσα τιμή
 • Ξενοδοχείο της επιλογής μας (παρεχόμενες υπηρεσίες και απόσταση από κέντρο της πόλης)
 • Ασφαλέστερο Λεωφορείο
 • Αξιοπιστία  πρακτορείου.

Προσφορές παραλήφθηκαν από τα πρακτορεία ταξιδίου:

 1. NATSIS TRAVEL
 2. KOTSIS TOURS
 3. CONNECTION TRAVEL
 4. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

Κατόπιν αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές παρόντων όλων των μελών της επιτροπής και στη συνέχεια, μετά από την αποσφράγιση, έγινε η μελέτη τους. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ομόφωνα και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού Γραφείου «ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ»  που έχει ως εξής:

 Το συνολικό κόστος εκδρομής συνυπολογιζομένου και του ΦΠΑ, είναι 4770,00?, (38 μαθητέςΧ125,50? ανά μαθητή) για διαμονή στο Ξενοδοχείο «ΒΕΡΓΙΝΑ HOTEL» με πρωινό και μεταφορά με το λεωφορείο αρ κυκλ.ΜΕΗ-1925 έτος κυκλοφορίας 1999.      (κόστος ανά μαθητή :125,50?)

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης.

Για  τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

Ο Διευθυντής

Τα Μέλη της επιτροπής

 

 

 

 

Γ. Π. Πατσέλας

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 1. 1.Κίντας Παναγιώτης  

Κακογιάννης Απόστολος

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Καρανίκα Μαρία

 Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Λεγάτου Ηρώ 

 

Τ.Σ.Υ.

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Αστακός 20-11-2015